Гаряча лінія 0800509001
ua
ua

Пенсія для переселенців: всі нюанси оформлення

09.08.2017

Реалізація прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на пенсійне забезпечення врегульована ст. 7 Закону України № 1706–VII від 20.10.2014 р «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», згідно з якою для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на пенсійне забезпечення здійснюється відповідно до законодавства України, відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до законодавства за кошти Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

 • пенсія за віком;
 • пенсія з інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
 • пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Хто має право отримати пенсію за віком?

Право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення 60 років і за наявності страхового стажу не менш ніж 15 років.

До досягнення 60-річного віку право на пенсію за віком мають жінки, починаючи з 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

 • 55 років – народилися до 30 вересня 1956 включно;
 • 55 років 6 місяців – народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
 • 56 років – народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
 • 56 років 6 місяців – народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
 • 57 років – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
 • 57 років 6 місяців – народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
 • 58 років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
 • 58 років 6 місяців – народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
 • 59 років – народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
 • 59 років 6 місяців – народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
 • 60 років – народилися з 1 квітня 1961 по 31 грудня 1961 року.

Строки звернення за призначенням пенсії

Заява про призначення пенсії за віком застрахована особа може подавати не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого Постановою Правління ПФУ від 25.11.2005 р № 22–1 (далі – Порядок), звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Куди звертатися за оформленням пенсії?

Порядком передбачено, що для звернення із заявою про призначення пенсії особа повинна звертатися до органу, що призначає пенсію, за місцем реєстрації. До речі, необов’язково звертатися особисто: і Законом, і Порядком передбачається право оформити пенсію через свого представника, надавши йому нотаріальну довіреність.

Проблеми в процесі оформлення пенсії ВПО

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) стикаються з низкою проблем у процесі оформлення пенсії. Перешкодою до отримання заслуженої соціальної виплати може стати відсутність документів.

Як роз’яснює в. о. директора Краматорського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Харенко, документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути представлені як в оригіналах, так і в нотаріально засвідчених копіях (або засвідчені адміністрацією підприємства, що подає документи заявника на призначення пенсії, або органом, який призначає пенсію). Однак документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. Якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається її копія, завірена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи, або органом, який призначає пенсію.

Нерідкі випадки, коли трудової книжки немає або немає відповідних записів у ній, а також не збереглися документи про стаж роботи. У таких випадках трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи / служби / навчання, а також архівними установами. У разі, коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження такого стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків (постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.1993 р № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»).

У разі відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про період роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються:

 • довідки;
 • витяги з наказів;
 • особисті розрахунки і відомості на видавання заробітної плати;
 • посвідчення;
 • характеристики;
 • письмові трудові угоди з відмітками про їх виконання;
 • інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

У довідці має бути зазначено:

 • періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
 • професія або посада;
 • характер виконуваної роботи;
 • розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;
 • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Якщо в поданому документі про стаж зазначені тільки роки без зазначення точних дат, за дату береться 1 липня відповідного року, а якщо не вказано число місяця, то ним вважається 15 число відповідного місяця.

Час роботи осіб, які займалися / займаються підприємницькою діяльністю, що ґрунтується на приватній власності і виключно на їхній праці, за період до 1 травня 1993 року, а також час роботи осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства, зараховується до трудового стажу за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

У разі, коли жодні документи про трудовий стаж не збереглися, органи Пенсійного фонду України можуть підтвердити такий стаж на підставі показань свідків.

Зокрема, у пункті 17 постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» зазначається: «За відсутності документів про наявний стаж роботи й неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника зі спільної із ним роботи на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі».

Так само, якщо немає документів про наявний стаж роботи й неможливо одержати їх унаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або немає архівних даних з інших причин, ніж ті, які вказані в п. 17 цього Порядку, трудовий стаж встановлюється на підставі показань не менш ніж двох свідків, які б знали заявника зі спільної із ним роботи на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі й мали документи про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника.

Якщо періоди роботи зараховуються на підставі показань свідків, один із яких свідчить про роботу заявника за більший період, ніж інші, встановленим вважається період, підтверджений двома або більше свідками.

Якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово не підконтрольній території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Таку інформацію можна отримати в органах Пенсійного фонду України.

Якщо немає трудових книжок у осіб, які працювали в громадян за договорами (домашні робітниці, няні, секретарі, друкарки, стенографістки, сторожі, садівники, водії тощо), час їхньої роботи в домашньому господарстві підтверджується довідками профспілкових організацій, за участю яких було укладено трудовий договір між наймачем і працівником, або трудовими договорами з відміткою про їх виконання.

За відсутності в профспілкових організаціях відомостей про укладення договору про роботу в окремих громадян для підтвердження стажу приймаються довідки, видані наймачем, а в разі його смерті – одним із членів подружжя або іншим членом сім’ї, який проживав разом із ним у цей період (крім родичів, які в цей час були неповнолітніми), і довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України. Справжність підпису особи, яка видала довідку про роботу, засвідчується в установленому порядку. Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, мають бути підписані посадовими особами й засвідчені печаткою (за наявності).

Обов’язок підготовки документів для призначення пенсії лягає безпосередньо на місцеве відділення Пенсійного фонду України. Обов’язок збирати всі необхідні папери лягає на ВПО.

Для оформлення пенсії за віком необхідні такі документи:

 • заява (бланк такої заяви надається працівниками Пенсійного фонду України й заповнюється заявником за паспортом безпосередньо в момент подання документів);
 • заява на виплату пенсії через банківські установи. Згідно з чинним законодавством майбутній пенсіонер сам визначає, як він хоче отримувати пенсію (це може бути будь-яка банківська установа чи поштове відділення). Заявник надає заяву про відкриття рахунку в банку або вказує, що бажає отримувати пенсію на пошті. Але ВПО можуть отримувати пенсію тільки через мережу установ ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк»). Це визначено постановою Кабінету Міністрів України № 637 від 05.11.2014 р Зокрема, у постанові сказано: «Виплата (продовження виплати) пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, всіх видів соціальної допомоги й компенсацій, матеріального забезпечення (далі – соціальні виплати), призначені зазначеним особам, здійснюється через рахунки й мережу пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Такі виплати можуть здійснюватися публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» за письмовими заявами осіб з інвалідністю I групи й осіб, які не здатні до самообслуговування й потребують постійної сторонньої допомоги, безоплатно з доставкою за фактичним місцем проживання / перебування таких осіб з одночасною їх фізичною ідентифікацією для отримання соціальних виплат». Крім того, для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є ВПО, і забезпечення надання їм соціальних виплат здійснюється емісія платіжних карток із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника і його електронного цифрового підпису. Для одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням. Фізична ідентифікація клієнта, якому відкритий поточний рахунок в установах «Ощадбанку» для отримання пенсії, до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, здійснюється кожні 3 місяці з дня відкриття рахунку;
 • довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • трудова книжка або документи про стаж, причому за період роботи з 01.01.2004 р. Відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, видає довідку з бази даних;
 • довідка про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000 р., а починаючи з 01.07.2000 р. – індивідуальні відомості про застраховану особу, що видаються відділом персоніфікованого обліку за формою;
 • документи про надання особливого статусу особі, наприклад «чорнобильське» посвідчення;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • кольорова фотографія 4х6 (2 шт.) – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення.

Потрібно зазначити, що кожен випадок індивідуальний, тому необхідно надати довідку про заробітну плату за якомога більший період своєї трудової діяльності. Маючи такі дані, Пенсійний фонд України за допомогою відповідного програмного забезпечення визначить найкращі 60 календарних місяців заробітної плати. На сьогодні законодавство також дає змогу проводити розрахунок пенсії без урахування 60 календарних місяців до 01.07.2000 р. Якщо такий варіант буде вигіднішим для пенсіонера, то розрахунок пенсії йому буде проведено без урахування довідки про заробітну плату.

Зрозуміло, крім перерахованого, «пенсійний пакет» містить копію паспорта, у деяких випадках – копію документа про освіту (якщо, наприклад, заявник навчався на денній формі), копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про укладення шлюбу (у разі зміни прізвища). Крім того, якщо заявник не працює, йому необхідно надати довідку з податкових органів про те, чи стоїть він на обліку як суб’єкт підприємницької діяльності і про джерела доходів із 01.07.2000 р по дату подання заяви.

Процедура розгляду заяви про оформлення пенсії

Якщо наданих документів досить для визначення права на пенсію, приймається рішення про призначення пенсії за наявними документами й пенсійну справу терміново передають на виплату. У разі, якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, управління Пенсійного фонду України письмово повідомляє заявнику про те, які документи потрібно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис.

Термін призначення пенсії

У разі якщо протягом 3 місяців майбутній пенсіонер надасть усі документи, то пенсія призначається з дня подання заяви. Якщо протягом 3 місяців пенсіонер не надасть відповідні документи, то пенсія призначається з дня, коли всі необхідні документи будуть надані.

ДЖЕРЕЛО